REGULAMIN ŚWIADCZEŃ USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO

MILTUR.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu elektronicznego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

Sklep internetowy MILTUR jest dostępny pod adresem http:// miltur.pl, prowadzony przez firmę MILTUR Sylwia Figa, z siedzibą w Toruniu przy ul. Czernikowska 4, 87-100 Toruń (telefon kontaktowy: 797-354-366). Sprzedającym jest prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 4290031323 , REGON: 341613490.

§1 - ZASADY OGÓLNE

 1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez MILTUR jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  - Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, bądź
  - Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
  - rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa
 2. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego MILTUR wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 3. MILTUR.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać towar z zakresu wyposażenia militarnego i turystycznego. 
 4. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym MILTUR.pl przez kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji.
 5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie MILTUR.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§2 - SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może złożyć zamówienie na stronie sklepu MILTUR.pl po zarejestrowaniu się i wypełnieniu wskazanego na tej stronie formularza, lub bez rejestracji postępując zgodnie ze wskazówkami podczas składania zamówienia. Każdy z powyższych sposobów wymaga podania przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail.
 2. W przypadku zarejestrowania się na stronie sklepu MILTUR.pl przy kolejnym składaniu zamówienia Kupujący jedynie loguję się podając swój e-mail oraz hasło podane w formularzu rejestracyjnym. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedającemu i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 3. W przypadku podania niekompletnych danych przez Kupującego, Sprzedający skontaktuję się z Kupującym w celu uzupełnienia danych . Jeżeli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 4. Zamówienia przyjmowane są przez sklep internetowy, telefonicznie bądź drogą mailową.
 5. Chcąc złożyć zamówienie przez sklep internetowy MILTUR.pl po zalogowaniu należy przy wybranym produkcie kliknąć przycisk "Dodaj do koszyka". Chcąc realizować zamówienie należy kontynuować klikając przycisk "Zrealizuj zamówienie" lub zamknąć okno w celu wybrania kolejnych produktów.

Po skompletowaniu koszyka należy kliknąć przycisk "Koszyk" gdzie zostanie podsumowane całe zamówienie (wybrane produkty, ceny jednostkowe, ilości, proponowana dostawa oraz łączna suma zamówienia).

Klikając przycisk "Zrealizuj zamówienie" pojawi się okno, w którym wyświetlą się dane adresowe Kupującego, które należy potwierdzić. Po potwierdzeniu chcąc realizować zamówienie należy kliknąć przycisk "Kontynuuj" i wybrać sposób dostawy (paczkomat InPost, kurier InPost, Kurier InPost płatność przy odbiorze, Kurier DPD, Kurier DPD płatność przy odbiorze) oraz zaakceptować Warunki Świadczenia Usług przez MILTUR.pl.

Kolejnym krokiem po kliknięciu przycisku "Kontynnuj" jest wybranie przez Kupującego metody płatności (płatność przelewem bankowy, płatność za pośrednictwem systemu PayPal, płatność BLIK, karta płatnicza lub przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A z siedzibą w Katowicach oraz w przypadku wybrania wcześniej Przesyłki za pobraniem Kupujący dokonuje płatności kurierowi przy odbiorze przesyłki)

W tym celu należy kliknąć na okienko z wybraną formą płatności. Na kolejnej stronie wyświetli się podsumowanie całego zamówienia. Akceptacją podsumowania oraz potwierdzeniem zamówienia jest kliknięcie przycisku "Złóż zamówienie"

Twoje zamówienie otrzyma numer i zostanie przesłane do sklepu internetowego, o czym zostaniesz poinformowany e-mailem.

 1. Zamówienia składane poprzez sklep internetowy oraz maila można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną jest możliwe wyłącznie w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00 - 17.00. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany, numer telefonu oraz adres e-mail.

§3 - REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, otrzyma on automatyczną odpowiedź od Sprzedającego potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 2. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.
 3. Zamówienia Sprzedający realizuje w ciągu od 1 do 14dni. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu 100% należności za zamówione produkty na rachunek bankowy, podany w potwierdzeniu zamówienia, w przypadku płatności przelewem, lub w momencie dokonania zamówienia z wyborem opcji "za pobraniem".
 4. Z opcji płatności  "za pobraniem" może korzystać Kupujący zamawiając towar do kwoty 500 zł. Powyżej tej sumy Kupujący jest zobowiązany do przelania należności za towar na rachunek bankowy.
 5. W przypadku dużej ilości zamówień, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć i w takiej sytuacji Kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie bądź na adres e-mail.

§4 - KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 1. Towar wysyłany jest do Kupującego pod wskazany adres, na terytorium Rzeczy Pospolitej, w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie, albo drogą mailową. Sprzedający poinformuję niezwłocznie Kupującego o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki, lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany do Kupującego za pomocą firm kurierskich (czas dostawy 1-2 dni robocze) lub za pośrednictwem paczkomatów InPost (czas dostawy 1-3 dni robocze) W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
 3. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w zakładce WYSYŁKA. Wysokość opłaty za koszty dostawy uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący w każdej chwili może zapoznać się z cennikiem kosztów dostawy (wysyłki) w zakładce WYSYŁKA.

§5 - ODBIÓR TOWARU

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący jest zobowiązany sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania należy nie przyjmować przesyłki i w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody oraz poinformować Sprzedającego.

§6 - CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny podawane na stronie internetowej MILTUR.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23% oraz podawane są w polskich złotych (PLN).
 2. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od sposobu jej realizacji.
 3. Całkowita wartość zamówienia przedstawiona jest po dokonaniu przez Kupującego wyboru koloru produktu,  formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie.

§7 - ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. 2014r. poz. 827 zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni. Termin ten jest nie przekraczalny i liczy się od dnia wydania towaru. Wzór pisma umieszczony jest pod regulaminem sklepu - Załącznik nr 1.
 2. Zwrócony towar musi być fabrycznie nowy, nie nosić śladów użytkowania i posiadać metki. Konieczne jest również dołączenie faktury/paragonu lub jej kopi, bądź podać numer faktury/paragonu, która ma zostać skorygowana.
 3. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres: ul. Czernikowska 4, 87-100 Toruń.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dane konta bankowego na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniosą żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§8 - GWARANCJA I REKLAMACJA

 1. Wszystkie towary sprzedawane osobie fizycznej, również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, objęte są dwu letnią gwarancją producenta.
 2. Kupujący ma prawo zgłosić wadę sprzedającemu 
 3. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru na wcześniej zamówiony bądź nowy.
 4. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej produkt należy dostarczyć do Sprzedającego na własny koszt na adres MILTUR Sylwia Figa, 87-100 Toruń ul. Czernikowska 4.
 5. Do przesyłanego towaru Kupujący powinien dodać oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (załącznik numer 1), dowód jego zakupu.
 6. Po wykonanej naprawie, produkt zostanie odesłany na koszt Sprzedającego.
 7. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu oraz naturalnie zużyte.
 8. Do ujawnionych w okresie gwarancji wad Sprzedający ustosunkuje się w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania przesyłki.

§9 - POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest  MILTUR Sylwia Figa, zarejestrowana w 87-100 Toruń, ul. Czernikowska 4, pod numerem NIP 429-003-13-23 REGON 341613490, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi i należytego zabezpieczenia. 
 2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę lub na jaki pozwalają nam obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do podjęcia współpracy. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 
 3. Kupujący ma możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie elektronicznej. 
 4. W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w sklepie internetowym. Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane. W trakcie rejestracji prosimy o: imię i nazwisko, e mail, adres, numer telefony oraz hasło. 
 5. Administrator nie przechowuje Twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne, ale możemy ich potrzebować z uwagi na istnienie prawnych powodów, dla których powinniśmy lub musimy je przechowywać, jak również w celu ochrony Ciebie lub Administratora (obsługa ewentualnych roszczeń).
 6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Pobierz formularz odstąpienia od umowy PDF

 

 

 

Produkt dodany do porównywania