REGULAMIN ŚWIADCZEŃ USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO MILTUR.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu elektronicznego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

Sklep internetowy MILTUR jest dostępny pod adresem http:// miltur.pl, prowadzony przez firmę MILTUR Sylwia Figa, z siedzibą w Toruniu przy ul. Czernikowska 4, 87-100 Toruń (telefon kontaktowy: 797-354-366). Sprzedającym jest prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 4290031323 , REGON: 341613490.

§1 - ZASADY OGÓLNE

 1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez MILTUR jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  - Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, bądź
  - Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
  - rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa
 2. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego MILTUR wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 3. MILTUR.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać towar z zakresu wyposażenia militarnego i turystycznego. 
 4. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym MILTUR.pl przez kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji.
 5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie MILTUR.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§2 - SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może złożyć zamówienie na stronie sklepu MILTUR.pl po zarejestrowaniu się i wypełnieniu wskazanego na tej stronie formularza, lub bez rejestracji postępując zgodnie ze wskazówkami podczas składania zamówienia. Każdy z powyższych sposobów wymaga podania przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail.
 2. W przypadku zarejestrowania się na stronie sklepu MILTUR.pl przy kolejnym składaniu zamówienia Kupujący jedynie loguję się podając swój e-mail oraz hasło podane w formularzu rejestracyjnym.Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedającemu i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 3. W przypadku podania niekompletnych danych przez Kupującego, Sprzedający skontaktuję się z Kupującym w celu uzupełnienia danych . Jeżeli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 4. Zamówienia przyjmowane są przez sklep internetowy, telefonicznie bądź drogą mailową.
 5. Chcąc złożyć zamówienie przez sklep internetowy MILTUR.pl po zalogowaniu należy przy wybranym produkcie kliknąć przycisk "Dodaj do koszyka". Chcąc realizować zamówienie należy kontynuować klikając przycisk "Przejdź do realizacji zamówienia" lub zamknąć okno w celu wybrania kolejnych produktów.

Po skompletowaniu koszyka należy kliknąć przycisk "Koszyk" gdzie zostanie podsumowane całe zamówienie (wybrane produkty, ceny jednostkowe, ilości, proponowana dostawa oraz łączna suma zamówienia).

Klikając przycisk "Przejdź do realizacji zamówienia" pojawi się okno, w którym wyświetlą się dane adresowe Kupującego, które należy potwierdzić. Po potwierdzeniu chcąc realizować zamówienie należy kliknąć przycisk "Przejdź do realizacji zamówienia" i wybrać sposób dostawy (odbiór osobisty, przesyłka kurierem, paczkomat InPost) oraz zaakceptować Warunki Świadczenia Usług przez MILTUR.pl.

Kolejnym krokiem po kliknięciu przycisku "Przejdź do realizacji zamówienia" jest wybranie przez Kupującego metody płatności (przelew bankowy, płatność za pośrednictwem systemu DotPay, przelew BLIK lub płatność w kanale elektronicznym PayPal, bądź w przypadku wybrania wcześniej Paczki za pobraniem Kupujący dokonuje płatności gotówką kurierowi)

W tym celu należy kliknąć na okienko z wybraną formą płatności. Na kolejnej stronie wyświetli się podsumowanie całego zamówienia. Akceptacją podsumowania oraz potwierdzeniem zamówienia jest kliknięcie przycisku "Potwierdzam zamówienie".

Twoje zamówienie otrzyma numer i zostanie przesłane do sklepu internetowego, o czym zostaniesz poinformowany e-mailem.

 1. Zamówienia składane poprzez sklep internetowy oraz maila można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną jest możliwe wyłącznie w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00 - 17.00. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany, numer telefonu oraz adres e-mail.

§3 - REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, otrzyma on automatyczną odpowiedź od Sprzedającego potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 2. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.
 3. Zamówienia Sprzedający realizuje w ciągu od 1 do 14dni . Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu 100% należności za zamówione produkty na rachunek bankowy, podany w potwierdzeniu zamówienia, w przypadku płatności przelewem, lub w momencie dokonania zamówienia z wyborem opcji "za pobraniem".
 4. Z opcji "za pobraniem" może korzystać Kupujący zamawiając towar do kwoty 500 zł. Powyżej tej sumy Kupujący jest zobowiązany do przelania należności za towar na rachunek bankowy.
 5. W przypadku dużej ilości zamówień, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć i w takiej sytuacji Kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie bądź na adres e-mail.

§4 - KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 1. Towar wysyłany jest do Kupującego pod wskazany adres, na terytorium Rzeczy Pospolitej, w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie, albo drogą mailową. Sprzedający poinformuję niezwłocznie Kupującego o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki, lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany do Kupującego za pomocą firm kurierskich (czas dostawy 1-2 dni robocze) lub za pośrednictwem paczkomatów InPost (czas dostawy 1-3 dni robocze) W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
 3. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w zakładce WYSYŁKA. Wysokość opłaty za koszty dostawy uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący w każdej chwili może zapoznać się z cennikiem kosztów dostawy (wysyłki) w zakładce WYSYŁKA.

§5 - ODBIÓR TOWARU

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący jest zobowiązany sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania należy nie przyjmować przesyłki i w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody oraz poinformować Sprzedającego.

§6 - CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny podawane na stronie internetowej MILTUR.pl zawierają podatek VAT (23%) i podawane są w polskich złotych (PLN).
 2. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od sposobu jej realizacji.
 3. Całkowita wartość zamówienia przedstawiona jest po dokonaniu przez Kupującego wyboru koloru produktu,  formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie.

§7 - ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni. Termin ten jest nie przekraczalny i liczy się od dnia wydania towaru. Wzór pisma umieszczony jest pod regulaminem sklepu - Załącznik nr 1.
 2. Zwrócony towar musi być fabrycznie nowy, nie nosić śladów użytkowania i posiadać metki. Konieczne jest również dołączenie faktury/paragonu lub jej kopi, bądź podać numer faktury/paragonu, która ma zostać skorygowana.
 3. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres: ul. Czernikowska 4, 87-100 Toruń.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dane konta bankowego na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniosą żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§8 - GWARANCJA

 1. Wszystkie towary sprzedawane osobie fizycznej objęte są dwu letnią gwarancją producenta, natomiast towary sprzedawane podmiotowi gospodarczemu (na fakturę VAT) objęte są roczną gwarancją producenta.
 2. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru na wcześniej zamówiony bądź nowy.
 3. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej produkt należy dostarczyć do Sprzedającego na własny koszt. Po wykonanej naprawie, produkt zostanie odesłany na koszt Sprzedającego.
 4. Do przesyłanego towaru Kupujący powinien dodać oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (załącznik numer 1), dowód jego zakupu.
 5. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu oraz naturalne zużycie.
 6. Do ujawnionych w okresie gwarancji wad Sprzedający ustosunkuje się w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania przesyłki. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi.

§9 - POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących w związku z zakupami towarów jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane osobą trzecim. Wykorzystywane są jedynie dane niezbędne do realizacji umów sprzedaży, przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego.
 3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 4. Sprzedający wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego MILTUR.pl przez Klienta, w celu: utrzymania sesji zalogowanego Kupującego , dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Kupującego, prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego MILTUR.pl.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

Załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Pobierz formularz odstąpienia od umowy PDF

 

 

 

Produkt dodany do porównywania

Nasz sklep wykorzystuje pliki cookie