1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni. Termin ten jest nie przekraczalny i liczy się od dnia wydania towaru. Wzór pisma umieszczony jest pod regulaminem sklepu - Załącznik nr 1.
  2. Zwrócony towar musi być fabrycznie nowy, nie nosić śladów użytkowania i posiadać metki. Konieczne jest również dołączenie faktury/paragonu lub jej kopi, bądź podać numer faktury/paragonu, która ma zostać skorygowana.
  3. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres: ul. Czernikowska 4, 87-100 Toruń.
  4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dane konta bankowego na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.
  5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniosą żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Załącznik nr.1

https://miltur.pl/Odst%C4%85pienie-od-umowy.pdf

Produkt dodany do porównywania